Make your own free website on Tripod.com

Kalamar Avcisi

Esim Nasil Balikci Oldu
Home | TEKNEMiZ HANHAN | Kalamar, Mercan , Cipura nasil avlarim | Kupes Avciligi | Öyküler | Esim Nasil Balikci Oldu | Yemler ve Oltaya takma

Size oncelikle Izmir'de Balik avlama notlarimi iletecegim, bilgilerin en sonunda, yani en altta da , esimi balik avlamaya nasil alistirdigimi okuyacaksiniz.
 
IZMIR’DE BALIK AVLAMA NOTLARI
 
BalIk avI ile ilgili bilgilere geçmeden önce Izmir ( Çesme – Foça – Urla - Karaburun ) ve bilhassa Mordogan civarInda çIkan balIklar ile ilgili biraz bilgi vereyim.
  Öncelikle Mercan, her mevsim mercan tutulabiliyor.
  Sabah suyunda Mercan (Pagellus Erythrinus), Karagöz (Diplodus Vulgaris) avlarken, saat 9'dan sonra birden bire; Istrangilos (Spicare Smaris), Izmarit(Maena Smaris), KIrma Mercan (Erkek Mercan-Pagellus Acerna) ve Kupes'lerin (Boops boops) oltanIza ikiser üçer atladIgIna sahit olursunuz,
 
AYLARA GÖRE BAKILIRSA:
 
Ocak-Subat’ta derin suda çipura, mercan, karagöz, erkek mercan, gopes ve kIyIda levrek, sIrtIya bolca atlIyor, geceleri canlI yeme de levrek gelebiliyor.
Mart Nisan’da derin suda mercan, karagöz, gopes, erkek mercan, liman içinde canlI yemle levrek
MayIs’ta  derin suda mercan artIk nazlI çünkü yumurtada, karagöz, gopes, erkek mercan ve bol miktarda isparoz, kIyIda çipura, mayIs sonu liman, barInak içlerinde mIrmIr
Haziran’da Mercan ve Karagöz devam eder. Erkek mercanlar ve gopesler artIk iyice iri, kIyIda canlI isparoz ile levrek alInIr, sIrtI ile sinarit avlanIlabilir, trança yakalama sansInIz var, ay sonuna dogru kalamar baslar. Temmuz, Agustos, Eylül’de de aynI balIklarIn avI devam eder
  Ekim KasIm’da kalamar irilesir ama adet azalIr, mercan, karagöz avI hIz kazanIr.
KasImIn 15 inden sonra derin suda çipura tutulmaya baslar, aralIk ve ocak  hatta subat aylarI boyunca da çipura avI devam eder.
Çipura konusunu biraz daha açayIm; Çipura kIyIdan av verdigi gibi derin suda da av verir. KIyIdan avlanIlan çipuranIn normalde iki kere geçidi var biri igdelerin çicek açtIgI MayIs ayI.Igdeler çiçek açtI ise kIyIlar çipura dolar, oltacIlar bütün Izmir kIyIlarInI kaplar, bir de 29 Ekim yine kIyIdan geçit zamanIdIr ancak, bu çipura derin suda da av verir, Ekimin ikinci yarIsI görülebildikleri gibi genelde 15 KasImdan sonra kesin olarak derin suda tutulmaya baslanIr ve subat ayIna kadar sürer. UmarIm Subat ve Mart ayInda havalar mülayim gider ve denize açIlmada sorunlar yasamayIz.
Geceleri liman ve barInak içleri içinde levrek canlI yem veya sardalya ile her zaman av veriyor. 15 KasImdan sonra levrek sIrtIya atlIyor, subat ayInda da daha iri olarak levrekler avlanmaya devam ediyor.
BalIk tutma teknigi konusunda ise derin suda avlanIyorsanIz mutlaka kursunu dibe degdirin, balIk vurdugunda, mutlaka bir kulaç çekin, mercan “ küt” diye vurur ama bazen sadece dudagI ile yokluyor o zaman hafif bir dokunma duydugunuzda oltayI tasmalayIn ve enaz iki kulaç çekin, deneyin, ignenin ucu açIkta bulunsun, igneyi yemin içine gizlemeyiniz.
Sabah suyu mu - aksam suyu mu derseniz, sabah avlanIlacak ise günes dogmadan enaz bir saat önce av yerinde olmak gerekir, Daha gözgözü görmez ve ilk oltayI denize salarsInIz 45 metre derinlige iner iner, olta açIlIr açIlIr, hala sonu gelmedi nereye geldik biz dersiniz, ama takImI dibe kadar indirmeniz gerekir, kursun dibe degdi mi bekleyin, ilk tIkIrtIda çekin, günesin dogusuna on dakika kalaya kadar nerdeyse çekilen her balIk mercan olur, gözgözü görmeye baslar mevisimine göre lidaki ve çipuralar ile karagözler atlamaya baslar, artIk kIyIlar seçilmeye basladIgInda erkek(kIrma) mercanlar, günesin ilk IsIklarI görünmeye basladImI izmaritler ile beraber karagözler de bu dansa katIlIrlar, gopezler günes biraz daha yükseldiginde gelmeye baslar, erkek (kIrma) mercanlar çogunlukta oldugunda oltalarIn fIrdöndü kIsmIna mutlaka kalamar oltasI takInIz, kalamarIn en sevdigi balIk (Mordogan'da) erkek mercandIr.
  Günes yükseldikten sonra ara ara mercan ve çipura türü balIklar alInIr, çünkü izmarit, erkek (kIrma) mercan ve kupesler indirilen yemi daha çabuk kapar, bu durumdan çok etkilenirseniz , aynI çapa ipi üzerinde 15 metre ileri 20 metre geri giderek (kalama verilerek) bu balIklardan uzaklasmaya çalIsInIz ama en fazla 15 dakika içinde tekrar oltamIza atlamaya baslarlar.
  Aksam suyu ise tam tersi baslar diyebiliriz, yazIn 15.00 gibi kIsIn 13.00 gibi av yerinde olmanIz yeterlidir. Günesin batmasIna yakIn artIk küçük balIklar yok olur ve sadece seçmece dedigimiz balIklar kalIr.
Günes batana kadar bu böyle sürer gider, günes battIktan sonra kIs mevsiminde en fazla 20 dakika daha avlanIr ve eve limana dönersiniz, o 20 dakika da da artIk kIsmet, günesin IsIklarInIn solmasI ile birlikte vuruslar en yüksek noktaya çIkar, sonra azalIr, azalIr ve hissedilmez olur.
 
HANGI BALIK NE ZAMAN AVLANMALI:
 
     BalIk fIrtIna öncesi karnInI doyurmak için deli gibi oltaya saldIrIr desem yeridir. FIrtIna sonrasI da yeme atlar ama,  avlanIlan bölgede dipte bulunan canlIlardan, bazI midyelerden, yosunlardan parçalar kopmus, hIrpalanmIs ve suyun dibine daha oturmamIs oldugundan bunlar ile beslenir oltaya isteksiz yanasIr.
FIrtIna öncesi ve sonrasInI düsünmez isek 2-4 kuvvetindeki havalar ile puslu, kapalI, çisentili havalar balIk avI için idealdir, Poyraz fIrtInasI (öncesi) dinginlik ve Lodos fIrtInasI (sonrasI) dinginliklerde daha iyi balIk avI olur.
 
KERTERIZ MI KISMET MI?
 
            Her kaptanIn kerterizi ayrIdIr, ben genelde diger tekne kümelerinden ayrI avlanIrIm, uzaktan benim tekne tek basIna belli olur, mercan için, lidaki için ve kalamar için ayrI avlaklarImIz vardIr. Genelde dibin taslIk olmasI gerekir ama çipura, lidaki, fangri türü ve kIrma mercan çamur kIyIlarInda da av verir, kIrma (Erkek) mercanIn oldugu yerde de mutlaka kalamar olur.
BalIk olmadIgInda, baska avlaklarI deneriz ama bir yerde olmuyor ise öbür yerde de olmaz, diger arkadaslar ile haberlesiriz, balIk var mI? Vuruyor mu? Onlardan da genelde aynI cevap gelir yok, aslInda sormaya da pek gerek yoktur da bakarsInIz denizin üzerinde hep tekneler hareket halindedir, yer degistiriyorlardIr. Bu balIgIn keyifsiz olduguna ve oltaya atlamadIgIna isarettir.
Istisna olarak bazen dipte bulunan harami tabir edecegim, mIngIri, müren ile büyük balIklar ve bazen de iri kalamarlar balIklarIn kIsa süreli dagIlmalarIna sebebiyet vermektedir.
Ama bunun adI rastgele, rastgelsindir, kIsmet te çok önemlidir. 7,5 Metre tekne içinde dört kisi avlanIrsIn yanIndaki ile aranda yarIm, bilemediniz bir metre vardIr, takImlarI da siz hazIrlamIssInIzdIr, yemler de aynIdIr ama, siz balIk beslerken diger arkadaslarInIz sürekli bir seyler tutuyordur, kIsaca yeri bulmak kadar kIsmet de çok önemlidir
 
OLTAYA VURUS, YUKARI GELIS, HISSEDIS SEKLI:

Isparoz, “ tIrrt” yapar, mercan “küt” diye vurur, lidaki agzInda geveler, izmarit sert ve sIk vurur, gopez elinizden çeker, erkek (KIrma) mercan iner inmez oltaya atlar.YukarIya gelisleri de farklIdIr; Izmarit, gopez genelde üstteki igneler, mercan, fangri, karagöz ve lidaki alttaki iki igneye ki biri hIrsIz igne dedigimiz kursunun altIndaki ignedir, vurur. Aksi de olur ama genelde böyledir.
           AslInda amaç iri mercan, iri karagöz ve çipura tutmaktIr, bunlar oltayI yukarI çekmeye en zevkli kIlanlardIr. Lidaki ilk yakalandIgInda iki, üç hatta dört kulaç sizin ile mücadele eder, agIrlIgInI tartarsInIz daha igne damagIna geçmemistir, agzInI açar ve igne çapraz degil ise yemi bIrakIr sizde bos çekersiniz, dört kulaçtan sonra olta damagIna geçti ise baslar sizin ile mücadele etmeye on kulaç kadar sizin ile ugrasIr baktI olmuyor, yukarIya dogru yüzerek igneyi damagIndan çIkarIrmIyIm diye sizin ile yarIsa girer, sizde agIrlIk ve mukavemet yok oldugu için balIk oltadan kurtuldu dersiniz ve çekmeyi gayri ihtiyari kesersiniz O anda  Lidakinin, ÇipuranIn % 50 kurtulma sansI dogar.
         Mercan gelirken basI ile oltaya vurur küt, küt vurusu hissedersiniz, ara ara yukarIya hamle eder ve tekrar kurtulmak için “küt” diye vurusunu alIrsInIz. Karagöz ise kuyrugunu çIrparak oltadan kurtulmaya çalIsIr, kuyruk salladIgInI hissedersiniz.Iri karagöz sizi yanIltabilir. Fangri türü mercan da yukarIya dogru çok hIzla çIkar, bu yukarIya çIkIslar genelde balIk kurtuldu hissini verdigi için balIk avI heyecanInIzI doruga çIkarIr.
Birde kolyoz ve uskumrular vardIr çok seri balIklardIr ve genelde çapari ile avlanIrlar ama mercan oltasIna da asagIya indirirken veya yukarIya çekerken atladIklarI olur, bazen dört ignenin de doldugu olur, olta asagIya giderken birden duruverir “-Allah Allah deniz sIglastI, kursun koptu” dersiniz ama halbuki oltanIzda ya uskumru yada kolyoz doluvermistir, yukarI çekerken de birden kursunun yok oldugu hissine kapIlIrsInIz ve çok hIzlI ve seri olduklarI için solunuzdaki sagInIzdaki arkadasInIzIn oltasInI da beraber çekersiniz.
 
OLTAMIZ NASIL OLMALI?
 
         Mercan oltasI üç köstek artI bir hIrsIz, dört köstekli olmalIdIr, ince balIgIn çok oldugu zamanlarda ikili köstek daha kullanIslIdIr. HIrsIz igne genelde dipte yatar durdugundan dip balIgI tabir ettigimiz mercan, karagöz ve çipura türü balIgI avlamaya yarar.  TakImInIzIn köstek ve ignelerini her av günü yenilemelisiniz, bir igne 15 balIk tuttu ise o körelmeye baslamIstIr bile, vurus alIrsInIz ama igne damaga zor geçer. Köstekler dönerek gelen hanoz ve izmarit gibi balIklar sayesinde gam yapar ve bedene dolanIr. BunlarIn her av gününde yenilenmesi lazImdIr. Simdilerde çIkan flarokarbon ve akIllI misinalar bu dolasma ve gamI en aza indirmistir. Ama akIllI misinalardan beden yapIlmamalIdIr, akIllI misina yere yatmadIgI ve halka halka kaldIgI için en ufak bir rüzgar ile karIsabilmektedir. Florakarbon misinalarIn ise yüz metresi 10-20 YTL arasI oldugu için beden için kullanIlmasI lüks olmakta, bu yüzden görünmezlik özelligi oldugu için kösteklerde kullanIlmasI daha uygundur.  Beden rüzgarda karIsmayI önlemek veya karIsIklIgI kolay açmak için 0.40 , köstekler ise 0.35 veya 0.30 misinalardan olmalIdIr.
 
BAYANLAR VE DENIZ
 
Çogu erkek esi balIk avIna çIkmadIgI için bu güzel zevkten mahrum kalIyor.  Ben bu konuda çok sanslIyIm her zaman esimle beraber avlanabiliyorum, bu nasIl gerçeklesti derseniz; Bayanlara öncelikle denizi sevdirmeliyiz, ikinci asamada balIk avIna çIkarmalIyIz. Bu arada bence dikkat edilmesi gereken en önemli nokta denizin sert ve hIrçIn zamanlarI olmamalI, alIstIralIm derken iyice soguturuz. Gene de bir pundunu bulup mutlaka denize çIkarmalIyIz, ben esimi ilk olarak sadece kIyIda baglI tekneye bindirdim ve kIyIdan liman içinde gece levrek avIna götürdüm, yanImIzda termosumuz, bisküvilerimiz ile. Daha sonra Mordogan balIkçI barInagI ortasIna tekneyi baglIyarak avlandIk bu sIralarda sadece ben avlanIyorum o benimle muhabbet ediyordu, bunlar ayda bir bazen üç ayda bir olan olaylardI, ilk olarak limanIn biraz açIgIndan çok sakin bir hava da tekneden gopes yakaladI. O kadar zevk aldI ki bes metrelik misina ikili köstek ve sinek olta ile at çek gopez avlIyor, bana her aksam balIga çIkalIm demeye basladI. Baslarda acemi olan ve oltayI toplayamayan esime hergün biraz daha uzun misina vererek, dolasan oltalarInI yenisi ile degistirerek, dolasIk misinalarI ile ugrasarak sIkIlmamasIna çalIstIm. Bunun dogal sonucu olta toplamada ve balIk tutmasInda ustalasmasInI sagladIm ve en sonunda beni geçti.
Simdi de esim Benan LIMAN’In avlanma stilinden biraz bahsedeyim. BalIgI tuttumu, misinayI yavas yavas yukarIya çeker, kafasInI fIrdöndü eline gelinceye kadar asagIya uzatmaz ve ondan sonra balIgI büyük bir zevkle tek hamlede yukarI alIr. Bu ana kadar ben ona hiç bakmam, o da balIk yokmus havasI verdirir, bakar balIk büyük, igne de ne kötü geçmis balIga ben simdi bunu çIkaramam der ve deyim yerinde ise balIgI gözüme sokar. En büyük mercanI, en büyük kalamarI o çeker, bu geçistirilecek bir durum degildir çünkü bütün takImlarI bire bir aynI malzemeden ben hazIrlarIm. AltIncI his mi diyelim, yada elleri mi daha hassas, yada kendini daha mI iyi ava veriyor bilemiyorum. Ama sonuçta hep benden fazla ve büyük balIk yakalar. Gerçi her zaman yakaladIgI en büyük balIk benmisim gerisi fasa fiso der ama, balIga gitmedigi zamanlar biraz asabilesiyor. Onun için konuklarIn olmadIgI zamanlar esim ile beraber balIga çIkmaya özen gösteririm. Bu avlar sonrasI terapi yada psIkologa gitmis gibi rahatladIgInI, stres attIgInI görürüm.
 
Saygilarimla
 
Kalamar Avcisi